Browsing Tag

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

SD DAILY

SD Daily : คาดสถานการณ์การเงินเพื่อความยั่งยืน ปี 2567 ยังคงเติบโต

8 กุมภาพันธ์ 2567…ท่ามกลางแรงหนุนจากเกณฑ์ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น การเติบโตในอัตราค่อนข้างสูงถึงประมาณ 10%YoY โดยมีแรงหนุนจากการเพิ่มเติมกฎกติกาทั่วโลกรวมถึงไทย เช่น กฎหมาย Green Taxonomy ต่างๆ

Continue Reading

NEXT GEN

ไทยอาจยังไม่มีความพร้อมรับมือกับสังคมสูงวัย!

5 กุมภาพันธ์ 2567…ไทยกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร โดยมีการคาดการณ์ว่า ราวปี 2572 ไทยจะกลายเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกในเอเชียที่เปลี่ยนผ่านจากสังคมสูงวัยขั้นสมบูรณ์ (Aged society) ไปสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอด (Super-aged society)

Continue Reading

SD DAILY

SD Daily : ประเมินตัวเลขชี้ รถ BEV โตเร็วทั้งระยะสั้นและระยะยาว

12 มกราคม 2567… ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยกระแสพลังงานสะอาดในไทยมาแรง ทำให้ยอดขายรถใช้ไฟฟ้าล้วนอย่าง BEV และรถใช้น้ำมันควบคู่ไฟฟ้าอย่าง HEV&PHEV เพิ่มขี้นอย่างรวดเร็ว ยอดการนำเข้ารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย ในอนาคต ความนิยม BEV ที่เร่งขึ้นมากย่อมมีผลกับผู้ผลิตรถใช้น้ำมันรวมถึงชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง และ HEV&PHEV

Continue Reading

SD DAILY

#SDDaily สถานการณ์ “ใบรับรอง REC” ทางเลือกสู่ไฟฟ้าสีเขียว

25 ตุลาคม 2566… ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ปัจจุบัน “ใบรับรอง *REC” ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในกลไกทางเลือกนอกจากคาร์บอนเครดิต ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ไฟฟ้าสะอาด เพื่อมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมสอดรับไปกับการเปลี่ยนแปลงกติกาการค้าโลก

Continue Reading

NEXT GEN

ไทยจะ “แก่ก่อนรวย”! น่าจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาแห่งแรกของโลก

17 กันยายน 2566…ไทยน่าจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกของโลกที่ได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุขั้นสุดยอด (Super-aged Society) ภายในปี 2572 ซึ่งการเข้าสู่สังคมสูงอายุของไทยนั้นมีความท้าทายเนื่องจากสถานะการเงินของผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความเปราะบางและสวัสดิการรัฐที่ไม่เพียงพอ

Continue Reading

NEXT GEN

คนในธุรกิจขนส่งและพลังงานไทย จำเป็นต้องรู้จัก Thailand Taxonomy โจทย์ที่ท้าทาย

21 กรกฎาคม 2566…หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดขึ้น นับว่ามีความเข้มข้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสากลในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้ยานพาหนะสีเขียวต้องเป็นเทคโนโลยีที่ไม่มีการปล่อยไอเสีย หรือการมุ่งเน้นสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด และกำหนดให้การลงทุนโรงไฟฟ้าฟอสซิลใหม่เข้าข่ายกิจกรรมสีแดง

Continue Reading

NEXT GEN

ESG ไม่ใช่เทรนด์ หรือแฟชั่น แต่เป็น “โอกาส” หากปรับตัวได้ทัน

23 มกราคม 2566…ในปี 2566 ทั่วโลกกำลังเผชิญกับความกังวลทางด้านเศรษฐกิจที่เผชิญกับความไม่แน่นอนและชะงักงัน ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินการด้านความยั่งยืน หรือที่เรียกว่า ESG ของภาคธุรกิจด้วยเช่นกัน ขณะที่ภาครัฐก็มีแนวโน้มให้ความสำคัญด้าน ESG มากขึ้น จากการกำหนดนิยามกลุ่มกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Taxonomy) มาตรการภาษีคาร์บอนระหว่างประเทศ การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้าน ESG และมาตรการป้องกัน Greenwashing

Continue Reading

NEXT GEN

ผู้บริโภคยินดีจ่ายซื้อสินค้า+บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นในกรอบไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับราคาปกติ

30 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2565 …นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยสำรวจพฤติกรรมและมุมมองของผู้บริโภคมีต่อปัญหาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และแนวโน้มการลงทุนด้าน ESG พบว่า ความน่าเชื่อถือ และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมด้านการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคพิจารณาเพื่อซื้อสินค้าประเภทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นกลุ่มที่ผู้บริโภคให้ความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เช่น อาหาร เครื่องดื่ม สบู่ แชมพู ผงซักฟอก เป็นต้น ผู้บริโภค 96% มองว่าภาคธุรกิจควรนำประเด็นด้าน ESG มาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และยินดีแบ่งสัดส่วนการลงทุน จำนวน 10-20% เพื่อลงทุนในธุรกิจที่ดำเนินการด้าน ESG ถึงแม้ว่าอาจจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยในตลาด

Continue Reading