Browsing Tag

วิไช ด้วงทอง

NEXT GEN

“น้ำ”ไหลจากที่ต่ำขึ้นสูง…ทำได้ ! ด้วย“ซูเปอร์ตะบันน้ำ” นวัตกรรมพื้นบ้าน 

19 พฤศจิกายน 2561…ที่อุณหภูมิ 24 องศา บนพื้นที่ป่า “ต้นน้ำ” ของอทช.น้ำหนาว มองอีกด้านภูเขา อทช.ภูเรือ และตรงหน้ามีเมฆคลุมอยู่ยอดเขาคือ อทช.ภูกระดึง ธรรมชาติยิ่งใหญ่ ช่างเสกสรรค์สิ่งสวยงามล้อมรอบตัวขณะนี้ ตามประสาคนนอกพื้นที่ที่เข้าไปสัมผัส

Continue Reading