Browsing Tag

วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ

NEXT GEN

แก่แล้วจนเป็นเรื่องเศร้า : ออม 30 บาท/วัน ได้เงินล้านตอนเกษียณ

15 ธันวาคม 2561…ทำอย่างไรจะมีเงินใช้หลังเกษียณ? “ใช้ประหยัด,ซื้อหวย,เลี้ยงเป็ด ไก่” ประชาชนทั่วไปตอบในวิดีโอ…แล้วคุณล่ะ?หลายคนรู้สูตรพื้นฐานอยู่แล้ว “ต้องมีเก็บ 3 ล้านบาท” พออยู่ได้ แต่ถ้าอยากสบายๆ รวมรักษาตัวที่รพ.เอกชนได้ “ต้องมีเก็บ 5 ล้านบาท”

Continue Reading