Browsing Tag

วิมล จันทร์เทียร

CSR

Fest ร่วมสร้าง “วิถี” การกิน ใช้บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย

22 กรกฎาคม 2562… ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย ต่อยอดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายร่วมบริจาค อีกด้านรณรงค์สร้างจิตสำนึก จัดอบรมให้เจ้าของร้านอาหารบนถนนข้าวสารลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมใส่อาหาร

Continue Reading