Browsing Tag

วาณิชธนกิ

ALTERNATIVE

กรุงศรี รุกผู้นำ ESG Financing @ ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ปี 2565

14 มีนาคม 2565…. โฟกัสลูกค้าทุกธุรกิจเพื่อร่วมกันสร้างความยั่งยืนด้วยแนวทาง ESG โดยธนาคารเตรียมเงินไว้ 50,000-100,000 ล้านบาทภายในปี 2573 สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจของลูกค้าผ่านความร่วมมือ MUFG

Continue Reading