Browsing Tag

วันขยะอิเล็กทรอนิกส์สากล

CIRCULAR ECONOMY

ทำไมต้อง HUB of E-Waste ก้าวสำคัญสู่ความยั่งยืน ด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของ AIS และพลังพาร์ทเนอร์ 190 องค์กร

14 ตุลาคม 2566…รู้หรือไม่ว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นอีกส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพราะหากจัดการไม่ถูกวิธีจะส่งผลให้เกิดก๊าซมีเทน ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ถึง 25 เท่า เมื่อเทียบกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565 พบว่า สถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชนเกิดขึ้น 676,146 ตัน 65% เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 35% เป็นของเสียอันตรายประเภทอื่นๆ เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุสารเคมี กระป๋องสเปรย์ 236,651 ตัน ซึ่งถูกรวบรวมและนำไปกำจัดเพียง 12.86% เท่านั้น นั่นหมายความว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เหลือเกือบ 90% ใช้กระบวนการจัดการที่ไม่ถูกวิธี

Continue Reading