Browsing Tag

วัฒนธรรมไทย

CSR

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ส่งเสริมเยาวชนทั่วประเทศ ร่วมสานต่อวัฒนธรรมไทยผ่าน www.เท่อย่างไทย.com

3-4 กรกฎาคม 2564…โครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี เดินหน้าสืบสานวัฒนธรรมไทย ผ่านโครงการ                 “เท่อย่างไทย” ส่งเสริมเยาวชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมส่งต่อสำนึกรักความเป็นไทยสู่สังคมอย่างยั่งยืน

Continue Reading