Browsing Tag

วราภรณ์ โอสถาพันธุ์

NEXT GEN

45 ปี สยามคูโบต้า ปักหมุดหนุนภาคการเกษตรเป็น NET ZERO ทุกมิติ

22 มีนาคม 2566… โดยทุกกระบวนการของธุรกิจเกิดขึ้นบนแนวคิดที่ต้องการเป็นผู้นำนวัตกรรมที่มุ่งการสร้าง White Agri-World โลกเกษตรสีขาว หรือ การพัฒนานวัตกรรมเกษตรด้วยความรับผิดชอบ เล็งตั้งเป้ายอดขายปีนี้ โตขึ้น 7%

Continue Reading

ACTIVITIES

สยามคูโบต้า x จังหวัดร้อยเอ็ด ปั้น “เมืองต้นแบบปลอดการเผา”

18 มกราคม 2564…มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในภาคการเกษตร รวมถึงส่งเสริมระบบบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภายใต้องค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจร สานต่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

Continue Reading