Browsing Tag

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล

NEXT GEN

ยกระดับคุณภาพชีวิตคนทำงานกับรถ Forklift ผ่านทางไกล 5G ใช้แล้ว

25 มกราคม 2563…เอสซีจี ผนึก เอไอเอส และ ม.อ. ใช้ 5G แล้วในภาคอุตสาหกรรม รายแรก! หลังทดสอบใช้งานจริง 5G ควบคุมรถยกผ่านทางไกล เพิ่มความปลอดภัยในงานที่มีความเสี่ยงสะท้อนศักยภาพผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมพาประเทศไทยสู่ยุค 5G

Continue Reading