Browsing Tag

รถกอล์ฟ

SD DAILY

บ้านปู เน็กซ์ หนุนพัฒนาแบตฯ โซเดียมไอออนจากแร่เกลือหินในภาคอีสาน สู่ตลาดโลก

16 กุมภาพันธ์ 2566…บ้านปู เน็กซ์ หนุน “บียอนด์ กรีน” ผู้นำธุรกิจรถไฟฟ้าเอนกประสงค์ครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย และ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ในโครงการผลิตและประยุกต์ใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนและโซเดียมไอออนสำหรับรถกอล์ฟไฟฟ้า เดินหน้านำแบตฯ ลิเธียมไอออนไปใช้กับรถกอล์ฟไฟฟ้าของ
บียอนด์ กรีน ประมาณ 2,000 ชุดต่อปี

Continue Reading