Browsing Tag

มาริสา จงคงคาวุฒิ

CSR

จากเด็กธรรมดา ๆ สู่เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน โดยทีเอ็มบี กับภารกิจส่งต่อคุณค่า แรงบันดาลใจ และจุดประกายเยาวชนสู่สังคม

24 ธันวาคม 2662…จากความเชื่ออย่างแรงกล้าว่า  เด็กทุกคนล้วนมีพลังอยู่ในตัวเอง “ทีเอ็มบี” จึงอาสาทำหน้าที่เติมเชื้อไฟให้ลุกโชนตัวเด็กในศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี ด้วยการมอบโอกาสและปลูกฝังให้เยาวชนอายุ 12-17 ปี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

Continue Reading