Browsing Tag

พิชัย จิราธิวัฒน์

ALTERNATIVE

เผย 6 แนวทางกลยุทธ์ CSV ของ ‘เซ็นทรัล ทำ’ ปี 2566

17 เมษายน 2566…เซ็นทรัล ทำ ตอกย้ำจุดยืนการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) ‘ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ’ ตาม 6 แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน

Continue Reading

ALTERNATIVE

กลุ่มเซ็นทรัลชูธงองค์กรสีเขียว ด้วยสิ่งแวดล้อม ดูแลชุมชนและเศรษฐกิจหมุนเวียน

3 มิถุนายน 2564… กลุ่มเซ็นทรัล เชื่อมั่นว่า การบูรณาการแนวนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การผลิต การบริโภค ไปจนถึงการจัดการของเสียด้วยกระบวนการใช้ซ้ำ หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่  และการผลิตใหม่  ตั้งเป้าสร้างรายได้ให้ชุมชน กว่า 1,300 ล้านบาท

Continue Reading

ALTERNATIVE

แบรนด์ “เซ็นทรัล ทำ” ใช้แกน CSV ให้ทุกคนลงมือ “ทำ” เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

30 มีนาคม 2564…เผย 5 โครงการภายใต้แนวคิด Creating Shared Value (CSV) เน้นการสร้างคุณค่าร่วมกันด้วยการพัฒนาชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ ตอบโจทย์ ESG ซึ่งได้เริ่มต่อยอดความสำเร็จตั้งแต่ปลายปี 2563 จะเห็นผลมากขึ้นในปี 2564

Continue Reading