Browsing Tag

พิการทางการได้ยิน

ALTERNATIVE

ดีแทค “พลิกการขาดหาย” ตามหลักสิทธิมนุษยชน ร่วมมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ+สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

16 มีนาคม 2565…ดีแทคเปิดแผนธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Go Beyond (Dis) abilities into possibilities together ต่อยอดศักยภาพผู้พิการ “พลิกการขาดหาย” ให้กลายเป็นพลังใหม่ พร้อมพาทุกชีวิต “ดีทั่วดีถึง ดีไปด้วยกัน ทุกคน”

Continue Reading