Browsing Tag

พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ

ACTIVITIES

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน

5 กุมภาพันธ์ 2562… มอบเงินจำนวน 640,000 บาท ให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน ประจำปี 2561 จำนวน 85 ทุน

Continue Reading