Browsing Tag

ฝนรวน

CSR

น่านแซนด์บอกซ์ ประเดิมคำว่า “ภาวะโลกรวน” ด้วยภาพยนตร์โฆษณาสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา และหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม

26 พฤษภาคม 2564…ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้ส่งผลกระทบไปทุกด้านของชีวิต ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หวังคนไทยทั่วประเทศตระหนักถึงปัญหา และหันมาใส่ใจปัญหาดังกล่าว ผ่านภาพยนตร์โฆษณาประเดิมใช้คำว่า “ภาวะโลกรวน”

Continue Reading