Browsing Tag

ผศ.ดร.ประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลวนิช

NEXT GEN

ผลสำรวจมิถุนายน 2565 “ปัญหาสิ่งแวดล้อม”คนไทยกังวลอันดับที่สอง รองจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น

19 สิงหาคม 2565…ผลสำรวจล่าสุดในหัวข้อ “คนไทยสนใจสิ่งแวดล้อมหรือไม่” ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,000 คน ในเดือนมิถุนายน 2565 ได้สะท้อนถึงปัญหาที่สร้างความกังวลใจสูงสุด 5 อันดับแรก

Continue Reading

NEXT GEN

คนไทยสนใจสิ่งแวดล้อมหรือไม่?

16 มิถุนายน 2564…มาร์เก็ตบัซซ ร่วมกับ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยผลสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมติดอันดับปัญหาที่สร้างความกังวลใจเป็นอันดับ 1 ของคนไทย สูงถึง 38%

Continue Reading