Browsing Tag

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหาฝุ่น

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

ค่าเสียโอกาสสุขภาพ&ท่องเที่ยว 2,600 ลบ.! จากฝุ่น PM 2.5

15 มกราคม 2562… ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ผลทางเศรษฐกิจจากปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เบื้องต้นที่ใช้ในการคำนวณ ไม่เกิน 1 เดือน 

Continue Reading