Browsing Tag

นักวิทยาศาสตร์

NEXT GEN

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส + ผู้นำศาสนาอื่น ๆ และนักวิทยาศาสตร์ มีข้อเสนอก่อน COP26

19 ตุลาคม 2564…ที่วาติกัน ผู้นำศรัทธาซึ่งเป็นตัวแทนของศาสนาหลักของโลกได้เข้าร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศยกระดับความมุ่งมั่น และเร่งดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศก่อนการประชุม UN Climate Change Conference COP26 ในเดือนพฤศจิกายนที่กลาสโกว์

Continue Reading