Browsing Tag

ธนพงษ์ ณ ระนอง

NEXT GEN

บีคอน วีซี เผยความสำเร็จครึ่งปีแรกของการลงทุน Beacon Impact Fund

18 กันยายน 2566…บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล (บีคอน วีซี) เผยความสำเร็จผลงานการลงทุน Beacon Impact Fund กองทุนที่จัดตั้งเพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพด้าน ESG ทั่วโลก ที่สามารถแสวงหาผลกำไรพร้อมกับสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืน และมีศักยภาพที่จะขยายผลในวงกว้าง ครึ่งปีแรกลงทุนในสตาร์ทอัพและกองทุนไปแล้ว 4 ราย วงเงินกว่า 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 320 ล้านบาท
Continue Reading

NEXT GEN

ESG เกมเปลี่ยนธุรกิจ ทางรอดที่ไม่ใช่ทางเลือกของสตาร์ทอัพ

28 สิงหาคม 2566… นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกสิกรไทยได้ประกาศความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนหลักการแห่งความยั่งยืนที่มุ่งเน้นการสร้างผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและระบบนิเวศของเศรษฐกิจไทย Beacon VC ซึ่งเป็น Corporate Venture Capital Fund ของธนาคารกสิกรไทย ได้เปิดตัวกองทุน “Beacon Impact Fund” ที่มุ่งเน้นการลงทุนในด้าน ESG โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังเป็นที่จับตามองของนักลงทุนทั่วโลก กองทุนที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารอย่างเต็มรูปแบบ มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่นำแนวคิดด้าน ESG มาพัฒนาบริการ และโซลูชั่นเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างผลกระทบเชิงบวกในมิติต่างๆ ของ ESG และมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สามารถวัดผลได้ และมีศักยภาพที่จะขยายผลไปในวงกว้าง

Continue Reading

CSR

AFTERKLASS 2022 เวทีเพิ่มศักยภาพนักเรียนม.ปลาย ใช้ความรู้ด้านการเงินต่อยอดธุรกิจในฝัน กับ “ไอเดียหนอนติดล้อ” ส่งขยะอาหารเลี้ยงหนอนนก ก่อนสกัดเป็นโปรตีนตอบโจทย์ตลาดสุขภาพ

8 พฤศจิกายน 2565…ธนาคารกสิกรไทย มุ่งสร้างความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นพื้นฐานการใช้เงินที่ถูกต้องนำไปสู่ความมั่นคงในธุรกิจ อาชีพการงาน ตลอดจนชีวิตยามเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ก่อเกิดเป็นแบรนด์ AFTERKLASS เมื่อ 9 ปีก่อนในฐานะแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนในด้านการออม การวางแผนการใช้จ่าย การลงทุนและการเริ่มต้นทำธุรกิจ รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตในด้านอื่น ๆ ซึ่งในแต่ละปี AFTERKLASS ยังจัดเวทีการประกวดเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เยาวชนได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ความสามารถของตนเองในการเป็นผู้ประกอบการและการทำธุรกิจในโลกยุคใหม่อีกด้วย

Continue Reading