Browsing Tag

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ALTERNATIVE

เปิด SET Fin Lab “ศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางการเงิน” สร้างทรัพยากรบุคคลคุณภาพเพื่อตลาดทุนไทย

10 สิงหาคม 2565…ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ Bloomberg ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการเงินชั้นนำ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางการเงิน “SET Fin Lab” ที่ห้องสมุดมารวย ให้เป็นห้องปฏิบัติการด้านการเงิน รองรับการเรียนการสอนและการทำวิจัยที่ทันสมัย โดยมีพันธมิตรของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งมหาวิทยาลัยเครือข่ายและกลุ่มนักวิจัยตลาดทุนร่วมใช้ “SET Fin Lab” ในการพัฒนาบุคลากร สร้างองค์ความรู้ เสริมรากฐานที่เข้มแข็ง เพื่อประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยโดยรวม

Continue Reading

NEXT GEN

สภาพอากาศสุดขั้ว ยุโรปร้อน 40 องศา!? เดือนเมษายนประเทศไทยอากาศเย็น!? เกี่ยวโยงแรงกดดันทางอ้อมการค้ากับ EU

21 กรกฎาคม 2565…ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ได้สร้างความเสียหายและเห็นผลกระทบชัดเจนขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นความสำคัญของการลดภาวะโลกร้อนมากขึ้น

Continue Reading

CSR

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ สมาคม maiA คืนผืนป่าต้นน้ำ บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 91 ไร่ ผ่านโครงการ Care the Wild: “ปลูกป้อง Plant & Protect”

7 กรกฎาคม 2565…ภายใต้โครงการ Care the Wild: “ปลูกป้อง Plant & Protect” ที่ ต. บ้านเวียง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตร สมาคม maiA กรมป่าไม้ และภาคชุมชน ร่วมคืนผืนป่าบนพื้นที่รวม 91 ไร่ ใน ฟื้นฟูระบบนิเวศแก่พื้นที่ป่าต้นน้ำ สร้างแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชนในท้องที่ 390 ครัวเรือน นำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและการอยู่ร่วมกันของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในรูปแบบบริการทางธรรมชาติ

Continue Reading

ORGANIZATIONAL CHANGE

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง มีผล 1 ก.ค. 65

1 กรกฎาคม 2565…รองรักษ์ พนาปวุฒิกุล เป็นรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และดูแลกลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร รวมทั้งฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม จักรพันธ์ ติระศิริชัย เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ สายงานการตลาด และรศยุพา มิคะเสน เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานกำกับสมาชิกและการซื้อขาย สายงานกำกับตลาด

Continue Reading

ACTIVITIES

งานวิจัยชี้ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผู้หญิงนั่งบอร์ดบริหารน้อยมาก

22 มิถุนายน 2565…ถึงแม้ว่าสัดส่วนของผู้บริหารสตรีที่นั่งในบอร์ดของบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปจะอยู่ที่ 36.9% ซึ่งสูงกว่าภูมิภาคอื่น ๆ แต่ในภาพรวม ตัวเลขรวมลดลง ด้วยสัดส่วนของผู้บริหารหญิงในบอร์ดของบริษัทในเอเชียแปซิฟิกที่มีอยู่เพียง 10.7% ทำให้อัตราเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ประมาณ 20.2% เท่านั้น

Continue Reading

PARTNERSHIPS

บทบาทของผู้หญิงในคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน

8 มิถุนายน 2565…เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ (Gender Diversity) หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการได้ออกข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อส่งเสริมผู้หญิงให้มีบทบาทในเวทีต่างๆ ทั้งเวทีระดับโลก ภูมิภาค หรือระดับบริษัท

Continue Reading

NEXT GEN

ไฮไลต์ บจ.หุ้นยั่งยืน THSI สร้างผลกระทบเชิงบวก + เพิ่มความสามารถในการแข่งขันระยะยาว

18 พฤษภาคม 2565…ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ “ESG Impact Assessment Report: THSI 2021” หวังจุดประกายทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และส่งเสริมการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาว

Continue Reading

NEXT GEN

SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต “ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยความยั่งยืนในแนวทาง ESG ที่เป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือก”

9 พฤษภาคม 2565…ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดสัมมนา “SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต” ภายใต้แนวคิด “Make it Work for Future” โดยมีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญภาคเศรษฐกิจและธุรกิจ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยก้าวสู่อนาคตครอบคลุมทั้งมิติธุรกิจและความยั่งยืน ที่มุ่งสร้างสรรค์ให้ตลาดทุนไทยเกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน

Continue Reading