Browsing Tag

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SD DAILY

SET x PwC ประเทศไทย ให้ความรู้ “บัญชีง๊ายง่าย” ต่อ SE และผู้สนใจทั่วไป ฟรี!

25 มกราคม 2567…ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ SET SE101: Online Offering เป็นปีที่ 4   ประกอบด้วย พื้นฐานบัญชีที่จำเป็น เรียนรู้เรื่องรายรับ รายจ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการเพื่อสังคมและผู้สนใจรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ เริ่ม 25 มกราคม 2567 ที่ www.setsocialimpact.com และ Facebook: SET Social Impact

Continue Reading

NEXT GEN

SET ประกาศเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050

28 พฤศจิกายน 2566…ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-zero Commitment) ขององค์กรภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) โดยการกำหนดเป้าหมายได้อิงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ (Climate Science) ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน The Science Based Target initiative (SBTi) Net-Zero Standard
Continue Reading

NEXT GEN

จาก SETTHSI Index สู่ชื่อใหม่ SET ESG Ratings

29 ตุลาคม 2566… ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงการเปลี่ยนชื่อหุ้นยั่งยืนSETTHSI Index เป็น SET ESG Ratings

Continue Reading

TALK

ประเด็น ESG ของโลก หากธุรกิจครอบครัวไม่ปรับเปลี่ยนจะมีความเสี่ยง

19 สิงหาคม 2566…ผลสำรวจผู้เข้าร่วมงานชี้ การจัดโครงสร้างธุรกิจและการจัดสรรผลประโยชน์ของสมาชิกในธุรกิจครอบครัว เป็นประเด็นสำคัญที่ธุรกิจครอบครัวต้องเผชิญและต้องการแก้ไขมากที่สุด

Continue Reading

SD DAILY

เปิดวิชาศึกษาทั่วไป ESG101 @ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.

17 สิงหาคม 2566…ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม. ธรรมศาสตร์ เปิดวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ESG (ESG101) แห่งแรก

Continue Reading

ACTIVITIES

“ผ้าเปลี่ยนโลก ครั้งที่ 5” ย้ำ Social Impact ของผู้ประกอบการ SE โดย MBK x SET

30 มิถุนายน 2566…นับเป็น ตลาดนัดเพื่อสังคมที่รวบรวมกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ งาน Craft มีสไตล์ใส่ใจสิ่งแวดล้อมจากชุมชนทั่วประเทศถึงผู้บริโภคใจกลางกรุงและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกช้อปปิ้ง

Continue Reading

ACTIVITIES

ลดใช้กระดาษ=ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก

24 มิถุนายน 2566…บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด (TSD) ร่วมกับโครงการ Care the Bear โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา “Say No Paper กับ TSD x Care the Bear” แก่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่ TSD เป็นนายทะเบียน

Continue Reading

ACTIVITIES

สาย Craft ไม่ควรพลาด!! @ ตลาดนัดเพื่อสังคม

23 มิถุนายน 2566…หากชื่นชอบสินค้าหัตถกรรมงานผ้าทอ ผ้าแปรรูปเป็นสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีดีไซน์ร่วมสมัยและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ้าเปลี่ยนโลก (Craft for Change) ตลาดนัดเพื่อสังคมที่รวบรวมเสน่ห์แห่งเส้นใยธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ ผ้าท้องถิ่นไทย โดยชุมชนทั่วประเทศถึงมือผู้บริโภคใจกลางกรุง ซึ่งกลับมาจัดให้ช้อปฟินเพลิน Craft ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 โดย เอ็ม บี เค ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม หรือ SE (Social Enterprise)

Continue Reading