Browsing Tag

ดีแทค ฟาร์มแม่นยำ

ACTIVITIES

ดีแทค,มูลนิธิชัยพัฒนา,เนคเทค สวทช. นำร่องฟาร์มสาธิตเห็ดหลินจือด้วยโซลูชัน “ฟาร์มแม่นยำ”

5 พฤศจิกายน 2563…ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา (ที่สามจากซ้าย)บุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค (ที่สี่จากซ้าย) ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เนคเทค สวทช. (ที่สองจากซ้าย) ลงนามความร่วมมือ นำร่องโครงการแปลงฟาร์มสาธิตเห็ดหลินจือที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนาพื้นที่การเกษตรที่สูงผ่านโซลูชัน “ฟาร์มแม่นยำ” ที่ใช้เทคโนโลยี IoT และเซ็นเซอร์ครบวงจร ที่ทำงานร่วมกับ Cloud Service Mobile Application ที่ดีแทคพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นระบบควบคุมการเพาะปลูกแบบในโรงเรือนให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกฤดู มุ่งผนึกกำลังสร้างเป็นองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้ชุมชนโดยรอบและเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

Continue Reading

NEXT GEN

2020 ฉันจะมี 5 G

3 เมษายน 2562…ประโยชน์มากกว่าแค่พูดคุยดูหนังบนมือถือ หากใช้หุ่นยนต์เก็บเรียงของในมุมต่างๆ ตามคนสั่ง ใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนในพื้นที่เสี่ยงภัย และดีแทคฟาร์มแม่นยำ เช่น แดดจัดม่านกันแดดปิดให้อัตโนมัติ หากร้อนเซ็นเซอร์พัดลมจะทำงานทันที เป็นการโชว์เคส ดีแทคผนึก ทีโอที CAT ลุยทดสอบ 5G พร้อมหาแนวทางธุรกิจ 

Continue Reading