Browsing Tag

ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์

ACTIVITIES

งานวิจัยชี้ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผู้หญิงนั่งบอร์ดบริหารน้อยมาก

22 มิถุนายน 2565…ถึงแม้ว่าสัดส่วนของผู้บริหารสตรีที่นั่งในบอร์ดของบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปจะอยู่ที่ 36.9% ซึ่งสูงกว่าภูมิภาคอื่น ๆ แต่ในภาพรวม ตัวเลขรวมลดลง ด้วยสัดส่วนของผู้บริหารหญิงในบอร์ดของบริษัทในเอเชียแปซิฟิกที่มีอยู่เพียง 10.7% ทำให้อัตราเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ประมาณ 20.2% เท่านั้น

Continue Reading

NEXT GEN

เช็คลิสต์ แบรนด์ที่ได้รับการประเมินความยั่งยืน ตอบโจทย์ ESG 


7 กรกฎาคม 2563… SET ตอบความจำเป็นการลงทุนยั่งยืน เพิ่มข้อมูลความยั่งยืนของ บจ. ใน settrade.com เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน พร้อมจับมือ 2 พันธมิตรผู้ประเมิน ESG ระดับสากล Arabesque S-Ray และ Vigeo Eiris ในการเผยแพร่ข้อมูลผลการประเมิน

Continue Reading