Browsing Tag

ดร.นรินทร์ บุญตานนท์

ALTERNATIVE

วช.เผยรางวัลงานประดิษฐ์คิดค้น “เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน” เปลี่ยน เศษอาหาร เศษผัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ที่บ้าน

13-14 ตุลาคม 2564… หากมีการนำเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม จะสามารถลดปริมาณขยะโดยรวม กว่า 60% ลงได้ หรือคิดเป็นงบประมาณกว่า 64 ล้านบาทในแต่ละวัน จากการจัดการขยะอินทรีย์

Continue Reading