Browsing Tag

ซันเดย์

NEXT GEN

“ใจดีช่วยค่ายา” หวังครอบคลุม 1 ตำบล 1 ร้านยา

29 พฤศจิกายน 2563… ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องซื้อยารักษาโรค ในยามที่เกิดเจ็บป่วย ให้เข้าถึงร้านยาที่มีใบอนุญาต และมีเภสัชกรให้คำปรึกษา

Continue Reading