Browsing Tag

ชุดของขวัญปีใหม่ 2566

SD DAILY

กลุ่มธุรกิจ TCP ออกแบบชุดของขวัญปีใหม่ 2566 ด้วยวัสดุรีไซเคิล-ผลิตภัณฑ์จากชุมชน ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน

19 ธันวาคม 2565…กลุ่มธุรกิจ TCP ออกแบบชุดของขวัญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ปลุกพลังห่วงใยสิ่งแวดล้อม (Caring) ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล ไม่ว่าจะเป็นกระดาษที่มีคุณสมบัติซักทำความสะอาดได้ (Washable Paper), หนังเทียมจากพืช (Vegan Leather) ด้วยการใช้ใบสับปะรดพืชผลทางการเกษตร ผ่านนวัตกรรมการแปรรูปพืชมาผลิตเป็นเครื่องหนัง มีคุณสมบัติเช็ดทำความสะอาดได้, เส้นใยจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) นำขวดพลาสติกชนิด PET ที่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ ผสมผสานการออกแบบด้วยผ้าม่อฮ่อม จากศูนย์เรียนรู้หม้อห้อมป้าเหงี่ยม จังหวัดแพร่ แหล่งเรียนรู้การทำผ้าม่อฮ่อมและย้อมสีจากธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชนให้เป็นที่รู้จัก และสะท้อนถึงความใส่ใจของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่อยากปลุกพลังบวกให้ผู้รับ พร้อมทำในสิ่งที่มุ่งหวัง และเติมเต็มพลังในทุกก้าวของการเริ่มต้นในปี 2566 ที่จะมาถึง

Continue Reading