Browsing Tag

ชนะ ภูมี

CSR

เปิดตัวโครงการ “รักษ์ทะเล” รวมพลังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลด้วยบ้านปะการัง นวัตกรรมจาก CPAC 3D Printing Solution โดยเอสซีจี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมภาคีสนับสนุน

26 สิงหาคม 2565…“เอสซีจี” โดย บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทช.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิ Earth Agenda พร้อมภาคีสนับสนุน กองทัพเรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดตัวโครงการ “รักษ์ทะเล” รวมพลังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลด้วยบ้านปะการัง นำเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ จาก CPAC 3D Printing Solution ขึ้นรูปเป็นวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง สร้างต้นแบบนำร่องการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ ที่มีรูปแบบใกล้เคียงธรรมชาติ พร้อมนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากพันธมิตร คืนกลับความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศแนวปะการัง โดยเปิดรับการสนับสนุนผ่านการระดมทุนผ่านมูลนิธิ Earth Agenda

Continue Reading

NEXT GEN

ชนะ ภูมี “Mission 2023 TCMA ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าปลูกป่า 122 ล้านต้น”

25 มีนาคม 2565…เป็นความพยายามของสมาชิกในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย หรือ TCMA ถ้าเป็นไปได้ อยากลดปูนโครงสร้างเดิมออกจากตลาด นำปูนที่มีนวัตกรรมช่วยลดโลกร้อนอย่างปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกมาใช้ทดแทนทั้งประเทศ ซึ่งเป้าหมายอยู่ไม่ไกลนัก เพราะผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงภาครัฐล้วนเห็นชอบในการดำเนินงานนี้

Continue Reading

ALTERNATIVE

CPAC เดินหน้ากลยุทธ์ ESG x กรมทรัพยากรน้ำ นำโซลูชันช่วยฝ่าภัยแล้งมีน้ำใช้

21 กุมภาพันธ์ 2565…เชื่อมั่นว่าความร่วมมือนี้จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีน้ำใช้ในพื้นที่อย่างยั่งยืน

Continue Reading

ALTERNATIVE

เอสซีจี เปิดตัวรถไฟฟ้าใช้ในเหมืองปูนซีเมนต์รายแรกของไทย

6 กุมภาพันธ์ 2565…บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง) จำกัด นำร่องการใช้รถบรรทุกหินปูนขนาด 60 ตัน ชนิดไฟฟ้า (EV Mining Truck) ช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษปลอดฝุ่น PM 2.5

Continue Reading

ALTERNATIVE

เปิดตัว CPAC รถโม่พลังงานไฟฟ้าคันแรกของไทย

2 เมษายน 2564…ประเดิมงานแรกที่โครงการ One Bangkok ซึ่งเป็นโครงการเมกะโปรเจคใจกลางเมืองกรุงเทพฯ และจะขยายผลไปตามหัวเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต เป็นลำดับต่อไป

Continue Reading

CSR

เผย 4 จุดสำคัญ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ชุมชนทุ่งสง

12 ธันวาคม 2563…เอสซีจี ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สนับสนุนชุมชนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ

Continue Reading