Browsing Tag

จิราพร ขาวสวัสดิ์

ACTIVITIES

OR ชวนธุรกิจทุกขนาด ทุกรูปแบบร่วมเติบโต Inclusive Growth

24 กรกฎาคม 2565…เพื่อสนับสนุนธุรกิจ ทุกขนาด ทุกรูปแบบ เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ ให้เติบโตไปด้วยกันผ่านโมเดลธุรกิจแห่งอนาคต ในงาน Inclusive Growth Days empowered by OR ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” หรือ “Empowering All toward Inclusive Growth”

Continue Reading

NEXT GEN

OR ประกาศยกเครื่ององค์กร ปรับแผนธุรกิจ นำ 3Ps ไว้ในทุกส่วน และเป็น KPI

10 มีนาคม 2565…OR ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปี 2030 พร้อมเติบโตไปด้วยกันกับพันธมิตรผ่านการดำเนินธุรกิจแบบ Triple Bottom Line ที่ให้ความสำคัญกับ 3Ps หรือ สังคมชุมชน (People) สิ่งแวดล้อม (Planet) และผลประกอบการ (Performance)

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

GC x OR คิกออฟ “โครงการพลาสติก (คืน) สุข” สร้าง Loop Connecting หนุน Circular Economy

8 มกราคม 2564… “โครงการพลาสติก (คืน) สุข” เกิดจากแนวคิดของ GC ที่ต้องการยกระดับการแก้ปัญหาโดยการสร้าง YOU เทิร์น Platform นำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลหรืออัพไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าหรือนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง โดยมิต้องรบกวนทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติม โดยการตั้งจุดรับ (Drop Point) ตามสถานที่ต่าง Continue Reading

ACTIVITIES

ก.ล.ต.รุก ESG หนุนกลุ่มผู้เปราะบางและวิสาหกิจเพื่อสังคม

1 กรกฎาคม 2563…ร่วมมือกับบมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เปิดร้าน Café Amazon for Chance ที่ให้บริการโดยผู้บกพร่องทางการได้ยิน ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

Continue Reading

ACTIVITIES

สานพลังกลุ่มปตท.ส่งวิถี Circular Living ให้สัมผัส+ใช้จริง @Café Amazon

9 กรกฎาคม 2562…ปตท. – พีทีที โออาร์ – จีซี เปิด คาเฟ่ อเมซอน เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ แห่งแรกของไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งร้านจากขยะแปรรูป

Continue Reading