Browsing Tag

จันทร์อาภา  ทองคำ

CSR

ซีไอเอ็มบี ไทย ติดปีกเติมฝัน @ อุดรธานี

31 ตุลาคม 2562.. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และพันธมิตร สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ของเยาวชนในท้องถิ่นชนบท ร่วมส่งมอบโครงการติดปีกเติมฝัน อย่างต่อเนื่อง

Continue Reading