Browsing Tag

จังหวัดพะเยา

ALTERNATIVE

บพท.x ม.พะเยา แจ้งเกิด Social Enterprise”ออร์แกนิคพะเยา”

17 กุมภาพันธ์ 2565…ยกระดับวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมเกษตรอินทรีย์ สู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เล็งเพิ่มช่องทางการขาย และแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า เน้นสร้างกลไกผู้นำท้องถิ่นสร้างเกษตรอินทรีย์พะเยาให้เข้มแข็ง

Continue Reading