Browsing Tag

คาโอ

SD DAILY

SD Daily : คาโอ Upcycling #TurnTrash2Trendy

22 มกราคม 2567…เปลี่ยนขยะพลาสติกเหลือใช้ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ กว่า 50 ตัน สู่ของใช้รักษ์โลกกว่า 2 แสนชิ้นที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า

Continue Reading