Browsing Tag

คนพิการ

ACTIVITIES

คอมพ์เสีย/ไม่ใช้แล้ว  ช่วยบริจาคให้คนพิการ

15 เมษายน 2562…เป้าหมายต้องการให้คนพิการ ครอบครัวคนพิการ นักเรียน ในพื้นที่ถิ่นห่างไกลในชนบท   ได้รับ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ดี) ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในปี  2562

Continue Reading