Browsing Tag

ข้อมูลภายในขายหุ้น

ALTERNATIVE

เผย 3 ชื่อ ที่ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกรณีอาศัยข้อมูลภายในขายหุ้น ICHI

22 ตุลาคม 2563… นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์ กรณีขายหุ้น ICHI โดยรู้หรือครอบครอง นางอิง ภาสกรนที กรณีเปิดเผยข้อมูลภายในเกี่ยวกับ ICHI แก่บุคคลอื่น และช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่ผู้อื่นในการขายหุ้น ICHI (3) นางสาวสุภาณี สุขพันธุ์ถาวร กรณีขายหุ้น ICHI โดยรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน

Continue Reading