Browsing Tag

ขยะเสื้อผ้า

NEXT GEN

บริบทและความท้าทายประเทศไทย ที่ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ปล่อยคาร์บอนฯ

7 มิถุนายน 2567…ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผย ประเทศไทยส่งออกในอุตสาหกรรมนี้มีมูลค่าเกือบ 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 และอยู่ใน 20 อันดับแรกผู้ส่งออกสูงสุดของโลก โดยมีปริมาณการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มประมาณ 2,800 ตันต่อปี

Continue Reading