Browsing Tag

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ALTERNATIVE

ครูยุคใหม่คือ มืออาชีพ กระตือรือร้น+มีความสามารถรอบด้าน

16 มกราคม 2567…บทบาทของครูในด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์การศึกษา ประเด็นสำคัญบางประการที่เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูมีดังนี้

Continue Reading

ALTERNATIVE

เผื่อเลือกประเด็น “การศึกษาในศตวรรษที่ 21” เป็น CSR ตามแนวทาง ESG

16 มกราคม 2567…การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2001 – ค.ศ. 2100)อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญซึ่งขับเคลื่อนโดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และแนวทางการสอนที่พัฒนาไป

Continue Reading