Browsing Tag

กรุงเทพมหานคร

ALTERNATIVE

แอปฯ “หมอ กทม.” โมเดลความร่วมมือของธนาคารกสิกรไทยและ กรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลบริการสุขภาพของคนไข้กว่า 4 ล้านคนใน 11 รพ. รวมไว้ในแอปฯเดียว

11 มีนาคม 2565…นับเป็นก้าวสำคัญในความพยายามผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนใน รพ. ต่างๆ ให้เป็นระบบเดียวกัน โดยความร่วมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทย และกรุงเทพมหานคร ที่ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” ภายใต้โครงการ “Smart OPD” ดาวน์โหลดแค่แอปฯเดียว ก็สามารถใช้บริการได้กับ 11 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ช่วยลดขั้นตอนการรับบริการบางอย่างให้ผู้ใช้บริการสามารถจัดการได้ด้วยตนเองลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการ

Continue Reading