Browsing Tag

อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

CIRCULAR ECONOMY

TRBN ระดม 38 แบรนด์ ร่วมโครงการ “หมุนเวียน เปลี่ยนโลก”

27 ตุลาคม 2563….นับเป็นการเชื่อมโยงการจัดการทรัพยากร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ตั้งเป้าหมายในปีแรกจะส่งขยะ 500 ตันไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

ทำไม? การสื่อสารผ่านรายงานความยั่งยืนจึงมีความสำคัญ & แบรนด์ใดคว้ารางวัล

7 ธันวาคม 2561…ถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานให้ครบถ้วนในด้านสังคม เศรษฐกิจ ธรรมาภิบาลและสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยอ้างอิง GRI STANDARDS ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุน และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตอบโจทย์เป้าหมาย SDGs ด้วย

Continue Reading