Browsing Tag

วิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี

ALTERNATIVE

หวั่นปลาหมดทะเล! ผลวิจัยพบ 4 กลุ่ม ซื้อขายสัตว์น้ำเศรษฐกิจวัยอ่อน

14 กรกฎาคม 2564…งานวิจัยเผย มีการขายสัตว์น้ำวัยอ่อนอย่างกว้างขวาง โดยตลาดใหญ่ที่สุดคือ ห้างโมเดิร์นเทรด เมื่อเทียบกับตลาดสด และร้านขายของฝาก จากเก็บข้อมูลใน 15 จังหวัดพบมีจำหน่ายสัตว์น้ำที่โตไม่ได้ขนาดวางจำหน่ายในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ระบุหากเป็นเช่นนี้ในอนาคตจะกระทบต่อระบบนิเวศทะเลและไม่มีปลาให้จับอีกต่อไป กลุ่มประมงพื้นบ้านและภาคประชาสังคมร่วมกันรณรงค์หยุดจับและหยุดซื้อขายปลาวัยอ่อน ทั้งเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งร่างกฎหมายควบคุมการจับปลาวัยอ่อนอย่างเร่งด่วน

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

SDGs 14 เกิดได้…อาหารทะเลไทย 2 ล้านล้านบาท/ปี หยุดเรืออวนลาก/เรือปั่นไฟ

2 มีนาคม  2562…ถ้าหยุดการทำประมงแบบทำลายล้างลงได้ เพราะห่วงโซ่อาหารในทะเลเป็นเรื่องที่สำคัญ การทำการประมงที่ไปตัดห่วงโซ่อาหารในทะเลจะส่งผลกระทบต่อพันธุ์สัตว์น้ำชนิดอื่นๆให้ลดจำนวนลงหรือหมดไป

Continue Reading