Browsing Tag

วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

NEXT GEN

ดีแทค ส่งเสริมสิทธิแรงงาน คุมเข้มมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน ตั้งเป้า Zero Accident

10 พฤษภาคม 2563…กำหนดคู่มือและแนวปฏิบัติการทำงานของพนักงาน-คู่ค้าในช่วง Covid-19 ป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการทำงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่งเสริมสิทธิแรงงาน เนื่องในวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยประเทศไทย 10 พฤษภาคม

Continue Reading