Browsing Tag

ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค

ALTERNATIVE

ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค ย้ำ 3 จุดยืนผู้นำแฟชั่นยีนส์โลก อากาศคุณภาพ-ประหยัดน้ำ และ R&D

20 มิถุนายน 2565…เชื่อมโยงกิจกรรมชุมชน จัดจำหน่ายยีนส์มือสองในออนไลน์ ล้วน​เป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยีนส์คุณภาพแถวหน้าวงการ แฟชั่น ตั้งเป้าหมายกำหนดทิศทางชัดเจน พร้อมแบ่งปันเทคโนโลยีประหยัดน้ำให้กับคู่แข่งทางธุรกิจกว่า 20 ราย นำความรู้นวัตกรรมไปสร้างความร่วมมือลดการใช้น้ำทั้งอุตสาหกรรมการผลิตยีนส์ให้ได้ตามต้นแบบ “ลีวายส์”​

Continue Reading