Browsing Tag

มหาวิทยาลัย

ACTIVITIES

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต้องมา สร้างนวัตกรรม สร้างคน

3 เมษายน 2564…SD Perspectives เห็นความร่วมมือสำคัญระหว่าง ภาคการศึกษากับแบรนด์ใหญ่ เอไอเอส และ เคบีทีจี อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิจัยพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์แขนกลเคลื่อนที่อัจฉริยะ สร้างพื้นที่ปลอดไวรัส ด้วยรังสียูวีซี และพัฒนาการศึกษาพร้อมสร้างบุคลากรไอทีสู่วงการไอทีไทยในระดับโลก

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

โลกหลังวิกฤติ Covid-19 (ตอนที่ 8)

17 มิถุนายน 2563…ระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยหลัง Covid-19 ที่จะเปลี่ยนจากตัวกลางระหว่างแรงงานและนายจ้างมาเป็น “หุ้นส่วน” ในการผลิตบุคลากรร่วมกับนายจ้าง พร้อมคำแนะนำสำหรับมหาวิทยาลัยไทยในการปรับตัวให้ผ่านพ้นกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้ไปได้

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

โลกหลังวิกฤติ Covid-19 (ตอนที่ 7)

9 มิถุนายน 2563… ถึงเวลาแล้วที่มหาวิทยาลัยควรเร่งจัดทำTransformation plan ระยะ 5 ปีข้างหน้า เพื่อสร้างแบบจำลองใหม่ให้ตนเองหลุดจากแบบจำลองเดิม โดยต้องรักษาของดีที่มีอยู่บนแบบจำลองเดิม และสร้างของดีอันใหม่เพิ่มเติม เพื่อนำมาขับเคลื่อนตามบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

Continue Reading