Browsing Tag

มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย

NEXT GEN

SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต “ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยความยั่งยืนในแนวทาง ESG ที่เป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือก”

9 พฤษภาคม 2565…ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดสัมมนา “SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต” ภายใต้แนวคิด “Make it Work for Future” โดยมีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญภาคเศรษฐกิจและธุรกิจ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยก้าวสู่อนาคตครอบคลุมทั้งมิติธุรกิจและความยั่งยืน ที่มุ่งสร้างสรรค์ให้ตลาดทุนไทยเกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน

Continue Reading

ACTIVITIES

ttb ชวนชมพิพิธภัณฑ์ครุฑรูปแบบออนไลน์

8 พฤษภาคม 2565… ทีเอ็มบีธนชาต ขอเชิญชวนสัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งการเรียนรู้ผ่าน Garuda Virtual Tour การชมพิพิธภัณฑ์ครุฑเสมือนจริงในรูปแบบออนไลน์ด้วยตัวเอง ได้ตั้งแต่วันนี้

Continue Reading