Browsing Tag

พิพิธภัณฑ์ครุฑเสมือนจริง

ACTIVITIES

ttb ชวนชมพิพิธภัณฑ์ครุฑรูปแบบออนไลน์

8 พฤษภาคม 2565… ทีเอ็มบีธนชาต ขอเชิญชวนสัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งการเรียนรู้ผ่าน Garuda Virtual Tour การชมพิพิธภัณฑ์ครุฑเสมือนจริงในรูปแบบออนไลน์ด้วยตัวเอง ได้ตั้งแต่วันนี้

Continue Reading