Browsing Tag

ผลสำรวจ

NEXT GEN

ผลสำรวจมิถุนายน 2565 “ปัญหาสิ่งแวดล้อม”คนไทยกังวลอันดับที่สอง รองจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น

19 สิงหาคม 2565…ผลสำรวจล่าสุดในหัวข้อ “คนไทยสนใจสิ่งแวดล้อมหรือไม่” ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,000 คน ในเดือนมิถุนายน 2565 ได้สะท้อนถึงปัญหาที่สร้างความกังวลใจสูงสุด 5 อันดับแรก

Continue Reading

NEXT GEN

นักลงทุนต่างชาติมองปัจจัย ESG ประกอบการตัดสินใจลงทุนบริษัทไทยเพิ่มขึ้น

1 ธันวาคม 2564…PwC ประเทศไทย เผยนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจนำข้อมูล ESG มาวิเคราะห์สุขภาพของบริษัทไทยเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน-ซื้อกิจการมากขึ้น แต่ความสนใจของนักลงทุนไทยยังอยู่ในระดับน้อย แนะธุรกิจต้องตื่นตัวในการผนวก ESG เข้ากับกลยุทธ์องค์กรและจัดทำรายงานความยั่งยืนที่สะท้อนถึงแนวทางการดำเนินงาน การปฏิบัติใช้จริง รวมไปถึงการวัดผลที่มีความโปร่งใส

Continue Reading

ACTIVITIES

เทรนด์ท่องเที่ยว “นักเดินทางมีความใส่ใจมากขึ้น” มาแรง
 @ Sustainable Travel

30 พฤศจิกายน 2564…คนไทยมากกว่า 90% ที่ตอบแบบสำรวจ ระบุว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเกือบ 2 ใน 3 ของทั้งหมดบอกว่า พวกเขาจะคำนึงถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในแผนท่องเที่ยว และยินดีจ่ายมากขึ้นเพื่อแลกกับประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

ผลสำรวจชี้ คนไทย 4 ใน 5 คน พร้อมจ่ายเพื่อแบรนด์ที่ยั่งยืน

12 มกราคม 2564…ผลการสำรวจของ Blackbox Research ชี้ให้เห็นว่าคนไทยไม่ได้มองว่า ผลิตภัณฑ์และบริการที่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ “มีก็ดี” แต่เป็นสิ่งที่ “ต้องมี” แม้เกิดโควิด-19 แต่ยังเต็มใจที่จะสนับสนุนแบรนด์ที่ยั่งยืน ซึ่งนับเป็นจุดขายใหม่สำหรับผู้ประกอบการ

Continue Reading