Browsing Tag

นาตยา เพชรัตน์

CSR

กลยุทธ์ CSR ยังช่วยหนุน สนองตอบเป้าหมาย SDGs

9 พฤษภาคม 2562…ในพื้นที่สงขลา ซีพีเอฟใช้กระบวนการทำงานกับชุมชนเข้มข้นต่อเนื่อง เพราะเป็นฐานสัตว์น้ำขนาดใหญ่กว่า 400 จุด จึงมีทั้งเรื่องช่วยสร้างรายได้เสริม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และดูแลคุณภาพแรงงานอย่างเป็นธรรม

Continue Reading