Browsing Tag

นมัญญา นาคพน

SD DAILY

บางจากฯ หนุนบัตรเติมน้ำมัน@โครงการ “แก่งปิงอารักษ์” ป้องกันไฟป่า

6 ธันวาคม 2565…กลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบบัตรเติมน้ำมันบางจาก แก่ ดร. เจน ชาญณรงค์ ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อส่งมอบต่อให้กับ นมัญญา นาคพน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการ “แก่งปิงอารักษ์” ซึ่งชมรมฯ ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ในการลาดตระเวนทางน้ำ เพื่อป้องกันไฟป่าในพื้นที่อุทยานฯ

Continue Reading