Browsing Tag

ธนาคารกรุงไทย

ALTERNATIVE

กรุงไทย คว้า 67 รางวัลแห่งความสำเร็จ ปักธงผู้นำนวัตกรรม เดินหน้าสู่ความยั่งยืน

       18 กุมภาพันธ์ 2567…นับเป็นการสร้างสถิติครั้งสำคัญสำหรับธนาคารกรุงไทย ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำระดับประเทศ ที่เป็นมากกว่าธนาคารและอยู่เคียงข้างคนไทยมาเกือบ 6 ทศวรรษ ด้วยการคว้า 67 รางวัลจากองค์กรชั้นนำในประเทศและต่างประเทศในปี 2566 30 รางวัลระดับสากล และ 37 รางวัลระดับประเทศ ตอกย้ำความเป็นผู้นำทางการเงินที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ทันสมัยอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน”

        ด้วยความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน ธนาคารกรุงไทย เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรด้วย 7 ยุทธศาสตร์หลัก ผ่านการสร้างมูลค่าจากการทำธุรกิจกับคู่ค้าของลูกค้า หรือ X2G2X ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเสริมศักยภาพการทำงาน สร้างเสถียรภาพให้แพลตฟอร์มต่าง ๆ มีความมั่นคง ปลอดภัย ในโลกยุคปัจจุบันที่ภัยไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการปฏิวัติวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ เข้าใจและรู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนไป ยืดหยุ่น ปรับตัว เข้ากับทุกสถานการณ์ โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อย่างเป็นรูปธรรม

     67 รางวัลที่ได้รับสะท้อนถึงผลสำเร็จของความตั้งใจในการดำเนินงานที่ผ่านมา 7 ด้าน

      ด้านผู้นำองค์กร (CEO Award) 11 รางวัลที่ได้รับ อาทิ รางวัล Best Banking CEO จากนิตยสาร International Finance สหราชอาณาจักร ถือเป็นเกียรติยศและเป็นความภาคภูมิใจในการยกระดับการทำงาน สามารถอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ประชาชนผู้มาใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ ควบคู่ไปกับบทบาทสำคัญในการเป็นตัวกลางส่งผ่านความช่วยเหลือจากภาครัฐไปถึงลูกค้า ประชาชน ในช่วงวิกฤติโควิด-19 และเดินหน้าสู่การก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำดิจิทัลแบงกิ้งของประเทศไทย

 

 

      ด้านความยั่งยืน (Sustainability / CSR) 22 รางวัล ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการกรุงไทยรักชุมชน ผ่านความร่วมมือกับชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ โครงการกรุงไทยรักเกาะเต่า โครงการกรุงไทยรักโคกไคร ที่สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธนาคารได้รับรางวัล Best Social Impact Bank Thailand จาก Capital Finance International (CFI) สหราชอาณาจักร ถึง 3 ปีซ้อน นอกจากนี้ ยังได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในระดับ “AAA” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

      ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (Product & Service) จำนวน 8 รางวัล อาทิ รางวัล Excellence in Customer Service (Banking) – Thailand 2003 จากนิตยสาร The Global Economics สหราชอาณาจักร สะท้อนถึงความสำคัญในการเป็นฟันเฟืองหนึ่ง เพื่อยกระดับประเทศไทยให้ก้าวข้าม “กับดักประเทศรายได้ปานกลางและลดความเหลื่อมล้ำ” โดยที่ผ่านมา ธนาคารได้เข้าไปขับเคลื่อนการสร้างระบบการเงินที่สามารถจัดสรรเงินทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินหลากหลายประเภทที่รองรับการปรับตัวของภาคธุรกิจให้เข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และโปร่งใส เช่น การทำระบบเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มลูกค้า SME กว่า 1.6 ร้านค้าทั่วประเทศ กับ Digital Economy ผ่านโครงการ สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน (ESG) เพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนด้วยดอกเบี้ยที่เป็นธรรม

ขณะเดียวกัน ยังพัฒนาบริการให้ตอบโจทย์ ตรงใจลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างสรรค์ประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นด้วย WE CARE บริการรับฟังความคิดเห็นลูกค้าที่ใช้บริการในสาขา และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ตลอดปี 2566 มีลูกค้ากว่า 500,000 ราย ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งพบว่า 99.7% พอใจกับการให้บริการ และธนาคารสามารถลดข้อร้องเรียนได้กว่า 28% จากปี 2565

     ด้าน Digital Banking จำนวน 5 รางวัล เช่น รางวัล Top Publisher Awards 2023 จากบริษัท Data.ai สหรัฐอเมริกา สะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม ทั้งแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และแอปฯ เป๋าตัง ที่ปัจจุบันมีผู้ใช้งานรวมกันเกือบ 60 ล้านราย ส่งผลให้แอปฯ เป๋าตัง กลายเป็น Thailand Open Digital Platform ที่สำคัญ ถือเป็น Game Changer ในยุคที่มรสุมแห่งการเปลี่ยนแปลงถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวแปรสำคัญในการช่วยให้ประชาชนคนไทยผ่านพ้นในช่วงวิกฤตแล้ว ยังเป็นตัวเร่งขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ ยังมีแอปฯ ถุงเงิน สำหรับพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการตัวเล็ก ที่ช่วยบริหารจัดการการเงินอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 2 ล้านร้านค้า และบริการ Krungthai Connext บริการแจ้งเตือนธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชัน LINE แบบเรียลไทม์ มีผู้ใช้งานกว่า 20 ล้านราย

 

ธนาคารกรุงไทย ยังคงให้ความสำคัญกับการป้องกันภัยทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเพิ่มสมรรถนะของระบบให้มีความเสถียรอยู่เสมอ รองรับธุรกรรมในทุกช่วงเวลา ซึ่งการปรับปรุงระบบให้มีความมั่นคง ปลอดภัย มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทักษะของบุคลากรให้สามารถรับมือได้กับทุกสถานการณ์ ส่งผลให้ได้รับรางวัล ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จำนวน 7 รางวัล อาทิ รางวัล Human Resources Excellence Awards 2023 – Excellence in the Use of HR Tech จาก Human Resources Online สิงคโปร์ ตอกย้ำการให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานให้มีศักยภาพอยู่เสมอ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม มุ่งเน้นการสร้างคุณธรรมภายในองค์กร รวมทั้งต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตามหลักการ Zero Tolerance ยึดหลักบรรษัทภิบาลเป็นกรอบสำคัญในการปฏิบัติงาน

 

พร้อมกับการพัฒนาแอปฯ ONE Krungthai ให้เป็นซูเปอร์แอปฯสำหรับพนักงาน ในการเป็นเครื่องมือที่สามารถอำนวยความสะดวกการทำงานทุก ๆ ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับรูปแบบวิธีการทำงานเป็นลักษณะ Agility มีความคล่องตัว กระฉับกระเฉง โดยอาศัยหลักการแบบ Fail Fast Learn Fast เพื่อสร้างบุคลากรที่มีขีดความสามารถในการทำงาน เพื่อรองรับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

      ด้าน Marketing & Branding ยังคงให้ความสำคัญกับการรุกตลาดเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ทำให้คว้ารางวัลได้ถึง 10 รางวัล เช่น รางวัล Marketing Team of the Year ระดับ Gold จาก MARKETING-INTERACTIVE จากแคมเปญการตลาด “กรุงไทยใจป้ำ” สินเชื่อดิจิทัลที่ช่วยให้คนไทยทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง และ Krungthai NEXT สะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นด้านการออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญและส่งเสริมให้เกิดการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งความสำเร็จจากการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ลูกค้าทุกมิติ พร้อมให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน

     ด้าน Corporate 3 รางวัล โดยเฉพาะรางวัล Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR ระดับดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท และดำเนินงานภายใต้ความโปร่งใสและเที่ยงธรรม

ก้าวต่อจากนี้ ในปี 2567 ธนาคารกรุงไทย ยังคงไว้ซึ่งภารกิจในการเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำระดับประเทศ ที่พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรด้วย 7 ยุทธศาสตร์หลักที่ลงลึกมากขึ้น เพื่อนำนวัตกรรมเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติ รวมถึงภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ป็นสถาบันการเงินที่พร้อมดูแลและแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนอย่างจริงใจ ภายใต้แนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจน เสริมเกราะสร้างแกร่ง ด้วยการให้ความรู้ในด้านการออม การลงทุน และสร้างวินัยทางการเงิน (Financial Literacy) ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับการดำเนินชีวิต ที่พร้อมเติบโตไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

 

NEXT GEN

“ไทยออยล์” จับมือ “กรุงไทย”ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงทางการเงินเชื่อมโยง ESG ลดปล่อยคาร์บอน 

19 ธันวาคม 2566…“ไทยออยล์”  ก้าวสู่องค์กร 100 ปีอย่างยั่งยืน  ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ทำสัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงกับเป้าหมายการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลและการลดการปล่อยคาร์บอน   เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ขององค์กร   

Continue Reading

ALTERNATIVE

โค้งสุดท้าย ! ลดหย่อนภาษีสุดคุ้ม กับ “Krungthai Tax Festival” คัดโปรเด็ด “ประกัน – กองทุน” วันนี้ถึงสิ้นปี 2566

7 พฤศจิกายน 2566…ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ จัดแคมเปญ “Krungthai Tax Festival 2023 ครบทุกประกัน คัดทุกการลงทุน” นำเสนอผลิตภัณฑ์การออม การลงทุน และประกันชีวิต สนับสนุนการวางแผนทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคต และใช้สิทธิลดหย่อนภาษีช่วงสิ้นปี 2566

Continue Reading

CSR

กรุงไทย “รุกขกรอาสา” ดูแลสุขภาพต้นไม้ใหญ่ เพื่อคนเมือง

15 กันยายน 2566…จากประวัติศาสตร์อันยาวนาน กว่า 240 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศ เมื่อเวลาผ่านไป สภาพแวดล้อมในเมืองมีการเปลี่ยนแปลง ต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ใจกลางเมืองที่เปรียบเสมือน “ปอดของคนกรุงเทพฯ” ได้เสื่อมสภาพและมีจำนวนลดน้อยลง แม้ต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นเด่น แผ่กิ่งก้านขยายอาณาเขตให้ร่มเงา ที่ดูเหมือนจะแข็งแรง แต่สุขภาพภายในของต้นไม้เหล่านี้ อาจเสื่อมโทรมอย่างคาดไม่ถึง

Continue Reading

ALTERNATIVE

“กรุงไทย” ผนึก “CPP” พัฒนาแพลตฟอร์มจัดการก๊าซเรือนกระจกครบวงจร ตอบโจทย์ความยั่งยืน

25 สิงหาคม 2566…รวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย และสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (CPP) พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรพันธมิตร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง “โครงการร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการก๊าซเรือนกระจก ในรูปแบบแพลตฟอร์มจัดการก๊าซเรือนกระจกครบวงจรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566

Continue Reading

ALTERNATIVE

กรุงไทย x ปตท.และ PTTT ประเทศสิงคโปร์ ใช้ผลิตภัณฑ์ Carbon Credit Linked Derivatives ครั้งแรกของไทย

8-9 เมษายน 2566…นับเป็นนวัตกรรมใหม่ของตลาดทุนไทย ที่ธนาคารได้ออกแบบและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของ ปตท. รวมถึงเป็นการส่งเสริมเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้งสองบริษัท

Continue Reading

SD DAILY

“กรุงไทย” ส่ง “สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน (ESG)” เพื่อ SMEs

26 มีนาคม 2566.ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนธุรกิจ SMEs ปรับตัวรับทิศทางธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย “สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน (ESG)” ครอบคลุมการลงทุน ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อลดการใช้พลังงาน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนวงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่าการลงทุน ผ่อนนาน 10 ปี

Continue Reading

SD DAILY

“หุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก”เต็ม 3,000 ล้าน ใน 3 นาที 18 วินาที เพราะคนอยาก “ลงทุนสร้างความยั่งยืน”

18 ตุลาคม 2565…“หุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก” ประสบความสำเร็จ ผู้ลงทุนตอบรับจองซื้อเต็มวงเงิน 3,000 ล้านบาท ภายใน 3 นาที 18 วินาที ของการเปิดจองวันแรก ตอกย้ำความเชื่อมั่นศักยภาพและโอกาสธุรกิจของบางจาก ตอบโจทย์การลงทุนในธุรกิจที่มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดนใจผู้ลงทุนยุคดิจิทัล ด้วยช่องทางการลงทุนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” เปิดโอกาสทุกคนเข้าถึงการลงทุนที่มีศักยภาพอย่างสะดวก ทั่วถึงและเท่าเทียม

Continue Reading