Browsing Tag

ธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์

NEXT GEN

ซีเค พาวเวอร์ x ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

29 สิงหาคม 2566…ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการผนึกความร่วมมือระหว่างสองบริษัทในการนำองค์ความรู้และทรัพย์สินเพื่อ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเดินรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ซึ่งมีระยะทางกว่า 71 กิโลเมตร ให้บริการขนส่งมวลชน 54 สถานีทั่วกรุงเทพฯ

Continue Reading

SD DAILY

ซีเค พาวเวอร์ คว้ารางวัล ASEAN CG Scorecard มุ่งธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

6 มกราคม 2566…ASEAN CG Scorecard (ACGS) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการกำกับดูแลกิจการของ ASEAN Capital Market Forum (ACMF) จัดทำเพื่อการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 6 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 100 อันดับแรก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม (ประเมินทุก ๆ 2 ปี)

Continue Reading

NEXT GEN

ซีเค พาวเวอร์ เคลื่อนองค์กรเปลี่ยนแปลงทุกมิติ มุ่งเป้า NET ZERO EMISSION 2050

22 พฤศจิกายน 2565…. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดและมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรที่ต่ำที่สุดในอาเซียน เดินหน้ามุ่งสู่ CKP NET ZERO EMISSION 2050 ขับเคลื่อนทุกขั้นตอนการทำงาน สู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2050 โชว์ผลงานสำคัญผ่านการรับรองให้เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization) ตลอดจนโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ในเครือ ผ่านเกณฑ์สำคัญ Carbon Footprint Product และ CKPower ยังได้เข้าร่วมเป็น TCFD Supporter เพื่อมีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการใช้พลังงานสะอาด การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนในระดับชาติและระดับโลก

Continue Reading

SD DAILY

‘ซีเค พาวเวอร์’ ขึ้นทำเนียบบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน

4 ตุลาคม 2565… ติดโผหุ้นกลุ่ม ESG Emerging ประจำปี 2565 สถาบันไทยพัฒน์ ชื่นชม บมจ. ซีเค พาวเวอร์ มีการดำเนินงานที่โดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์ ESG Universal สอดคล้องเทรนด์โลกที่นักลงทุนให้ความสนใจ

Continue Reading

NEXT GEN

ซีเค พาวเวอร์ รุกเมกะเทรนด์โลก 3 พลังงานหมุนเวียน ยกระดับการลดคาร์บอนช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน

25 มกราคม 2565…ซีเค พาวเวอร์ หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ตั้งเป้าสู่การผลิตไฟฟ้าตามความต้องการของโลก มีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 2,800 เมกะวัตต์ภายใน 3 ปีข้างหน้า คาดภายใน 5 ปี สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าเกือบทั้งหมดของบริษัทจะมาจากพลังงานหมุนเวียน

Continue Reading