Browsing Tag

ทิ้งให้ดี ทิ้งที่ดีแทค

CIRCULAR ECONOMY

ในยุคนี้นักลงทุนสถาบันถามเรื่องพื้นฐาน “การลงทุน&บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัททำอะไรบ้าง?”

26 สิงหาคม 2563…ดีแทค “ทิ้งให้ดี” คือ 1 ในคำตอบ โดยคัดเลือกบริษัทที่ให้บริการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคืนโลหะมีค่าและวัตถุดิบสำคัญ สู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ได้ 96-98% ของจำนวนขยะที่เก็บได้ และ TES เป็นบริษัทรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีแทคเลือก ให้จัดการขยะอย่างมีความรับผิดชอบ

Continue Reading

ACTIVITIES

การดูแลสิ่งแวดล้อมในบริบทแตกต่าง แต่เป้าหมายเดียวกัน

6 สิงหาคม 2563…ตัวอย่างแบรนด์ใหญ่ ซีพีเอฟ คืนสมดุลระบบนิเวศป่าชายเลน สร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน วาโก้และเซ็นทรัลพัฒนา ชวนทิ้งบราเก่านำไปทำลายอย่างถูกวิธี

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

“มือถือเก่า คือเรื่องเล่าความทรงจำ” แต่เก็บไว้นานและทิ้งไม่ถูกที่ จะกลายเป็นขยะอันตรายจากสารเคมี 

4 สิงหาคม 2563…“ดีแทค ทิ้งให้ดี” ชวนผู้ใช้บริการมาร่วมจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อนร่วมโลก โดยส่งแคมเปญบนพื้นที่โซเชียลมีเดีย “ทิ้งให้ดี ทิ้งที่ดีแทค”

Continue Reading