Browsing Tag

ดีแทค

ALTERNATIVE

ดีแทคยืนยัน ข่าวปรับลดพนักงาน 50% ไม่เป็นความจริง

11 กันยายน 2563 – ตามที่มติชนระบุว่า ผลกระทบจากโควิด ดีแทค ปรับลดพนักงานลง 50% ซึ่งข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด  ดีแทคขอชี้แจง ว่าดีแทคประกาศให้พนักงานสามารถกลับเข้าทำงานได้ที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานประจำภูมิภาค และศูนย์คอลเซ็นเตอร์รวมทั้ง 3 แห่งในกรุงเทพฯ และที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ยังคงคุมเข้มโดยกำหนดมาตรการการควบคุมดูแลความหนาแน่นในพื้นที่ทำงานให้มีจำนวนพนักงานเพียง 30% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ ตั้งแต่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ขณะที่ศูนย์บริการของดีแทคทั้งหมดสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ ภายใต้มาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มงวด

Continue Reading

NEXT GEN

SOGIESC เครื่องมือหนึ่งทางสิทธิมนุษยชน ที่จะให้เราเข้าใจสเปคตรัมความหลากหลายทางเพศ

8 กันยายน 2563 – จากงานวิจัยเรื่อง “การแกล้งกันของเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปี พ.ศ.2552” โดยความร่วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดีแทค แสดงให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า เด็กและเยาวชนที่จัดอยู่ในกลุ่ม “LGBT” มักตกเป็นเป้าหมายของการกลั่นแกล้งรังแกทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

ในยุคนี้นักลงทุนสถาบันถามเรื่องพื้นฐาน “การลงทุน&บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัททำอะไรบ้าง?”

26 สิงหาคม 2563…ดีแทค “ทิ้งให้ดี” คือ 1 ในคำตอบ โดยคัดเลือกบริษัทที่ให้บริการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคืนโลหะมีค่าและวัตถุดิบสำคัญ สู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ได้ 96-98% ของจำนวนขยะที่เก็บได้ และ TES เป็นบริษัทรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีแทคเลือก ให้จัดการขยะอย่างมีความรับผิดชอบ

Continue Reading

NEXT GEN

ผลผลิตจาก “ห้องเรียนเด็กล้ำ” สู่ “ห้องเรียนครูล้ำ” หวังยกบทบาทครูเป็นโค้ชช่วยสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียน

22-23 สิงหาคม 2563…“ดีแทค” ผนึก “ดีป้า-กองทุนสื่อฯ” เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ พัฒนา 2 หลักสูตรที่ไม่มีสอนในโรงเรียน ได้แก่ “ห้องเรียนเด็กล้ำ-ห้องเรียนครูล้ำ” เพื่อให้สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างอัตราเร่ง หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

“มือถือเก่า คือเรื่องเล่าความทรงจำ” แต่เก็บไว้นานและทิ้งไม่ถูกที่ จะกลายเป็นขยะอันตรายจากสารเคมี 

4 สิงหาคม 2563…“ดีแทค ทิ้งให้ดี” ชวนผู้ใช้บริการมาร่วมจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อนร่วมโลก โดยส่งแคมเปญบนพื้นที่โซเชียลมีเดีย “ทิ้งให้ดี ทิ้งที่ดีแทค”

Continue Reading

ACTIVITIES

ดีแทค+มูลนิธิรักบ้านเกิด เฟ้นหาเกษตรกรที่พร้อมยกระดับสู่ผู้ประกอบการส่งออก

27-28 กรกฎาคม 2563…เปิดรับสมัครแล้ว โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านปีนี้เกิด ปี 2563 ซึ่งปีที่ 12 ยังร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร ยกระดับเกษตกรสู่ผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด “การเกษตรเพื่อการส่งออก” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรที่มีความพร้อมในการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ไปสู่สากล ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

ดีแทคในวันที่ผู้บริโภคใช้ “การเชื่อมต่อ&บริการดิจิทัล” เป็น1เครื่องมือช่วงเศรษฐกิจท้าทาย

24 กรกฎาคม 2563…. ดีแทคส่ง 3 กลยุทธ์ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคหลังโควิด-19 การสร้างระบบนิเวศดิจิทัลแบบไร้รอยต่อ การพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายทั่วประเทศรองรับพฤติกรรมใหม่รวมการอพยพเคลื่อนย้ายของผู้บริโภค และการทำงานในรูปแบบวิถีใหม่

Continue Reading

ALTERNATIVE

OTP คือสิ่งสุดท้ายที่คนร้ายต้องการ อย่าส่งรหัสผ่าน

2 มิถุนายน 2563… ดีแทคเตือนลูกค้า อย่าให้ OTP รหัสผ่านในการทำธุรกรรมจากธนาคาร กับมิจฉาชีพที่โทรมาแอบอ้างในทุกกรณี ระมัดระวังช่องทางการโจรกรรมออนไลน์ที่สามารถเกิดได้หลายรูปแบบในปัจจุบัน

Continue Reading

Pin It on Pinterest