Browsing Tag

ดร.กิติพงค์

ACTIVITIES

 4 ข้อเสนอนายกรัฐมนตรี “ความร่วมมือ เร่งเปลี่ยนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” @ESG Symposium 2023

3 ตุลาคม 2566 … ร่วมสร้างเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำ–เร่งผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน– เปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดและยั่งยืน–ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Continue Reading